Ved at bruge denne hjemmeside, bedømmes det at du har læst og accepteret de følgende betingelser og vilkår:

De følgende betegnelser gælder for disse Betingelser og vilkår, Privatlivserklæring og Ansvarsfralæggelse og enhver eller alle Aftaler: "Klient", "Du" og "Din" henviser til dig, den person som opnår adgang til denne hjemmeside og som accepterer Firmaets betingelser og vilkår. "Firmaet", "Vi" og "Os" henviser til vores Firma. "Part", "Parter", eller "Os", henviser til både Kunden og os, eller enten Kunden eller os. Alle betingelser henviser til det tilbud, accept og overvejelse af nødvendig betaling til at begynde processen for vores assistance af Kunden på den mest passende måde, uanset om dette måtte være formelle møder af en bestemt varighed eller på nogen måde, for det præciserede formål at imødegå Kundens behov i forhold til at yde Firmaets benævnte tjenester/produkter, i henhold til og underlagt gældende engelsk lovgivning. Enhver brug af den ovennævnte terminologi eller andre ord i ental, flertal, med stort forbogstav og/eller han/hun eller de, skal forstå som gensidigt udskiftelige og derfor henvisende til samme.

Undtagelser og begrænsninger

Informationen på denne hjemmeside gives på basis af "som er". Til lovens fuldest tilladte udstrækning vil dette Firma:

  • Undtage alle repræsentationer og garantier i forhold til denne hjemmeside og dets indhold eller som er fra eller kan komme fra dets partnere eller enhver anden tredjepart, deriblandt i forhold til ukorrektheder eller udelukkelser på denne hjemmeside og/eller Firmaets tekster; og
  • Undtage alt ansvar for enhver skade opstået fra eller i forbindelse med din brug af denne hjemmeside. Dette inkluderer uden begrænsning direkte tab, tab af forretninger eller profitter (uanset om tabet af sådanne profit kunne forudses, skete som naturlig følge af begivenhederne eller du fortalte dette Firma om muligheden af et potentielt tab), skade sket til din computer, computersoftware, systemer og programmer og data derpå eller enhver anden direkte eller indirekte skade, sket som konsekvens eller tilfældighed.

Links fra denne hjemmeside

Vi overvåger eller anmelder ikke indholdet på andre parters hjemmesider, som der linkes til fra denne hjemmeside. Meninger udtrykt eller materiale, som vises på sådanne hjemmesider, er ikke nødvendigvis delt eller støttet af os og bør ikke opfattes som udgiveren af sådanne meninger eller materiale. Vær venligst opmærksom på at vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitik eller indhold på disse sider. Du bør selv bedømme dem, før du afslører nogen personlige oplysninger til dem. Dette firma vil ikke acceptere ansvaret for noget tab eller nogen skade i nogen henseende, uanset oprindelse, som sker fra din afsløring af personlige oplysninger til tredjeparter.

Omkring ophavsrettighed

Ophavsrettigheder og andre relevante rettigheder omkring immaterialret findes på alle tekster, som er beslægtet med Firmaets ydelser og det fulde indhold på denne hjemmeside.

Kommunikation

Vi har flere forskellige e-mailadresser for forskellige henvendelser. Disse, & andet kontaktinformation, kan findes på linket Kontakt os på vores hjemmeside.

Disse betingelser og vilkår udgør en del af Aftalen mellem Kunden og os. Din opnåelse af adgang til denne hjemmeside og/eller foretagelse af spil eller Aftale indikerer din forståelse, godtagen og accept af Ansvarsfralæggelsen og de fulde Betingelser og vilkår nævnt heri. Dine lovmæssige kunderettigheder er ikke påvirkede.